ba dorood o sepas bar tamamie hamwatanane aziz dar dakhel va khareje keshwar bekhosus IRANIAN e moghime alman ke ba sherkat por shur va bi sabeghe,dar tazahorat rooze shanbe baraie poshtibani az jonbeshe dakhele keshwar dar Hamburg,sabet kardand ke hamware iar o iaware hamwatananeman dar IRAN hastand va ejaze nemidahand khooni ke az javananeman be nahagh mirizand,paimal shawad.
va hame midanim ke tasir enekase in tazahorat baese hemaiat va poshtibanie bishtar va sarihe dolat alman az hamwatanane azizeman dar iran shod.ZENDE BAD IRAN VA IRANI

ZENDE BAD AZADI